EN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

家長及學生資訊:家長手機應用程式(Parent App)及學校內聯網(eClass Junior)使用指引

2023-08-25

目的:為方便家長隨時獲得本校資訊,並同時減少浪費紙張,本校現將考勤及通告事務電子化,藉以加強家長與學校之間的聯繫。 

學校內聯網(eClass Junior)連結

Parent App(內設繳費操作指引)

簽署電子通告程序