EN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
科目
中國語文科 英國語文科 (English Language) 數學科 常識科 宗教科 視覺藝術科 音樂科 體育科 科技科 普通話科

課程目標

 • 目標一:透過不同的音樂科活動,提昇學生賞析音樂的能力。

 • 目標二:利用電子學習資源,提昇學生學習音樂的動機及音樂技能。