EN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
科目
中國語文科 英國語文科 (English Language) 數學科 常識科 宗教科 視覺藝術科 音樂科 體育科 科技科 普通話科

課程目標

 1. 為配合教育局「運算思維─編程教育」的發展,推行校本運算思維學習課程,發展學生的計算思維,並培養學生的解難能力和數碼創意。

 2. 透過常規的資訊素養課程,培養學生運用資訊及資訊科技的正向思維和健康度。