EN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

聖提Staycation 2022

2022-09-21

本校於本月十七日舉辦「聖提Staycation」,吸引區內外幼稚園學生及家長參加,每場「STAYCATION」分成三條活動路線,家長及學生分批到不同課室參與,田少斌校長參加者能像外出度假一樣享受活動。