EN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

「VARK與您經歷˙歷奇」成長小組

2023-03-21

本校著重學生的個人成長,期望學生能掌握自己的強弱項,從而改善自我,發揮潛能,為此,本校於今年一月起安排了一共四節的「密集式」成長小組,以歷奇輔導及科學分析,協助學生找出最適合自己的學習方法,達致自我肯定及信心的提升。